نکات ضروری :

1 - تنها سامانه ما 170 59 59 5000 می باشد

2 - ثبت نام اولیه و پر کردن این فرم هزینه ای ندارد و می توان انصراف داد

3 - پس از پایان ثبت نام یک لینک پرداخت به همراه شماره اختصاصی ثبت نام برای شما ارسال خواهد

4 - حداکثر تا 12 ساعت پس از پرداخت اکانت شما فعال خواهد شد

5 - مدت عضویت شما از زمان فعال سازی اکانت محاسبه خواهد شد

6 - به نام اختصاری CYP و به شماره اختصاصی ثبت نامتان در پایان پیام ها توجه کنید , در صورت مغایرت این پیام از جانب ما نخواهد بود

7 - شماره اختصاصی خود را به هیچ عنوان در هیچ فرمی وارد نکنید و ما نیز به هیچ عنوان از شما شماره اختصاصی نمیخواهی

8 - حتما کد پیگیری را بعد از ثبت نام یادداشت کنید

فرم پرداخت

فرم پرداخت

فرم را با دقت پر کنید