آیا موافق به برگزاری دوره آموزشی آنلاین PHP هستید ؟
(32.83%) 66
بله موافقم
(2.487%) 5
خیر بلدم
(47.26%) 95
بله ولی رایگان
(17.41%) 35
بله ولی هزینه کم بگیرید

تعداد شرکت کنندگان : 201