آیا موافق به برگزاری دوره آموزشی آنلاین PHP هستید ؟
(32.21%) 67
بله موافقم
(2.403%) 5
خیر بلدم
(47.59%) 99
بله ولی رایگان
(17.78%) 37
بله ولی هزینه کم بگیرید

تعداد شرکت کنندگان : 208